ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π.Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ

Το Μουστάκειο Άνδρου Κληροδότημα Π.Λ. Μουστάκα στη νέα εποχή

Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία και την εκπαίδευση στην Άνδρο για περισσότερα από 30 συναπτά έτη.

  • Εκπαιδευτήρια
  • Χορήγηση Υποτροφιών

ΙΣΤΟΡΙΑ

το μουστακειο

ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΆΝΔΡΟ

Ο Πέτρος Λεονάδρου Μουστάκας είχε ως όραμα την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στη γεννέτηρα του, κοινότητα της Πίσω Μεριάς στην Άνδρο…

Φωτογραφικό υλικό από το Μουστάκειο Άνδρου