Ανακοινώσεις

Αναλυτικά όλες οι Ανακοινώσεις από το Μουστάκειο

Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών (2020-21) στο Μουστάκειο Δημοτικό Σχολείο

Το Κληροδότημα  ΠΕΤΡΟΥ Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε δώδεκα (12) μαθητές/μαθήτριες, που φοιτούν στο Μουστάκειο Δημοτικό Σχολείο στην Πίσω Μεριά Κορθίου

Διαβάστε περισσότερα »

Προσφορά υγειονομικού υλικού στις δημοτικές υπηρεσίες και στο Περιφερειακό Ιατρείο Κορθίου

Υγειονομικό υλικό ατομικής προστασίας για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Δήμου Άνδρου που απασχολείται στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου, καθώς και του Περιφερειακού Ιατρείου

Διαβάστε περισσότερα »

Παράδοση συσκευών tablet στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πίσω Μεριάς

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Π. Λ. Μουστάκα, σε εκπλήρωση του σκοπού της και της ανάγκης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών του Μουστάκειου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα »