Υποβολή Φακέλου Δικαιολογητικών για τις υποτροφίες

Υποτροφίες 2019 - 2020 / Μουστάκειο

Ανακοίνωση

Σχετικά με την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών των υποψήφιων υποτρόφων, γνωστοποιούμε στους ενδιαφερομένους για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τη χορήγηση έξι (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ από το Κληροδότημα Πέτρου Λ. Μουστάκα ότι μπορούν να προσκομίζουν σφραγισμένο τον φάκελο των δικαιολογητικών στο γραφείο του Κληροδοτήματος έως την 30ή Ιουνίου 2020, τις εξής ημέρες: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή (εκτός του χρονικού διαστήματος 18-19/6) κατά τις ώρες 10:00 – 14:00.