ΠΕΤΡΟΣ  ΛΕΩΝ.  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

 

    Ο Πέτρος Λεωνάρδου Μουστάκας, καταγόταν από την Πίσω Μεριά Κορθίου, είχε εγκαταλήψει τη γενέτειρά του σε μικρή ηλικία, άρχισε την επαγγελματική του ζωή ώς μαρμαρογλύπτης κι αργότερα έγινε ιδιοκτήτης καφενείου. Παρότι κατάφερε να γίνει ιδιοκτήτης αρκετών οικιών στο Κολωνάκι, έζησε λιτά και από νωρίς δήλωνε ότι προτίθετο να παραχωρήσει την περιουσία του. Το 1928, πεθαίνοντας στην Αθήνα σε ηλικία 105 ετών, άφησε το σύνολο της περιουσίας του στο χωριό του.

 

    Ο Π.Λ. Μουστάκας με δημόσια διαθήκη (αρ. 426/21.4.1928) κατέλιπε την κινητή και ακίνητη περιουσία του στην Κοινότητα Πίσω Μεριάς. Το "Μουστάκειο Κληροδότημα" συστήθηκε υπέρ κοινωφελούς σκοπού με φορέα την Κοινότητα και "...ως επιτροπή δια την διαχείρισιν της περιουσίας... τον εκάστοτε Πρόεδρον της Κοινότητος και Ειρηνοδίκην..." με σκοπό την κατασκευή σχολείου αρρένων και θηλέων. Η θέληση του διαθέτη ήταν να ανεγερθούν και να συντηρούνται από τις προσόδους της περιουσίας αυτής σχολεία  αρρένων και θηλέων στο χωριό αυτό, εξετάσθηκε το ενδεχόμενο να ιδρυθεί κατώτερη γεωργική σχολή και τελικώς επικράτησε η ανέγερση διδακτηρίου, που πραγματοποιήθηκε το 1933.

 

    Μετά την εκπλήρωση του σκοπού του Κληροδοτήματος, δηλαδή την ανέγερση διδακτηρίου, η Κοινότητα Κορθίου αιτήθηκε: α) την επέκταση των σκοπών του Κληροδοτήματος με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και β) τη διεύρυνση της Επιτροπής Διαχείρησης του Κληροδοτήματος. Την περίοδο 1979/1980 με έξοδα του Κληροδοτήματος, έγινε η διάνοιξη  του δρόμου που συνδέει τα χωριά Αιπάτια, Πίσω Μεριά, Μοσχιώνα, Κόρθι, Αηδόνια με την επαρχιακή οδό Όρμου Κορθίου - Γαυρίου. Σήμερα, από το Κληροδότημα χορηγούνται υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε φοιτητές όλων των σχολών καθώς και σε αθλητές, οι οποίοι έχουν επίδοση στην ενόργανη γυμναστική. Έμφαση δίνεται στην καταγωγή των υποτρόφων από την ευρύτερη περιοχή της πρώην κοινότητας Κορθίου Άνδρου, κατά προτίμηση σε νέους που μπορούν να εξασφαλίσουν πιθανότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Άνδρο, ώστε οι σπουδές τους να αποβαίνουν χρήσιμες για τον τόπο. Από τους πόρους του Κληροδοτήματος εκτελούνται κοινωφελή έργα στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορθίου. Η διαχειριστική επιτροπή σήμερα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Κορθίου καθώς και ένα δικηγόρο.